CASE
微课课件案例
/       中国农业银行       /
/       天津职业技术学院       /
/       个别微课课件       /
农行领存整取微课课件宣传
曲竖线路测设教学微课课件
卷纸周长测量计算教学微课课件
分析矿井空气成分微课课件
农业银行计算折旧额微课课件宣传
工业厂房柱子基础施工测量教学微课课件
城市轨道交通概念教学微课课件
绘制注水指示曲线微课课件
工业厂房柱子基础中心测量教学微课课件
打压泵给水管打压微课课件
地下工程(隧道或巷道)中心线测设微课课件